Om oss

Den Norske Lavvologe (heretter Lavvologen) ble grunnlagt i mars 2005 av syv kamerater med felles interesse for natur og friluftsliv. Disse spleiset på en åttemannslavvo – derav navnet Lavvologen.

Lavvologen ble registrert i Brønnøysund i oktober 2007 som en selveiende institusjon. For mer informasjon henvises det til Vedtekter 10.10.07.pdf.

Lavvologen ledes av stormester Erik Hande og er en demokratisk forening med ironiske innslag av hierarki og infløkte gradssystemer.

Kontaktperson i Lavvologen for presse, myndigheter og øvrige er formann Peter Gulliksen. Alle henvendelser bes rettet til han.

Lavvologen teller i dag 11 medlemmer.

Lavvologen rekrutterer sjelden medlemmer og tar ikke imot søknader i forbindelse med medlemskap.

Lavvologen er ikke på noen måte tilknyttet frimurerne eller frimureriet.

Lavvologen er en 100% uavhengig forening.

Lavvologen driver primært ikke med utlån/utleie av utstyr. Dersom du likevel skal, eller ønsker å låne/leie utstyr av Lavvologen kan du finne nyttig informarsjon om det i Lavvologens lover 22.11.09.pdf.

Offisiell logo
Medlemmer
Æresmedlemmer